spirometre[1]Solunum Fonksiyon Testi(SFT) kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir. İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Solunum Fonksiyon testi (SFT), MIR Spirolab II model cihazımızla,aracımızda SFT eğitim sertifikalı hemşiremiz tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar uzman Doktor tarafından değerlendirilip raporlandırılacaktır