SULTANBEYLİ TIP MERKEZİ SAĞLIK SÖZLEŞMESİTARAFLAR
MADDE
Bu sözleşme bir taraftan ÖZEL SULTANBEYLİ TIP MERKEZİ ile diğer taraftan………………aşağıda yazılı şartlarla …………….tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

TANIMLAR
MADDE
Bu sözleşmede,…………………….ise (firma) diğer taraftan Özel Sultanbeyli tıp merkezi “hastane” olarak adlandırılmıştır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
MADDE
………………..Gelen personelinin tedavisinin yapılması ve tedavi ücretinin ay sonunda fatura edilerek tahsilâtının yapılması.

HİZMETLER
MADDE
……………….den gelen her hastanın Ayakta tedavilerde(%15), Yatarak tedavilerde (doğum ve sezaryen) (%10) ve Ambulans hizmetleri (%15) indirim uygulanacaktır.

Gelen hasta firmanın sevk kâğıdı ile gelmiş ise kuruma fatura edilecek. Sevksiz veya onaysız ise sadece indirimden yararlanarak ücretini peşin ödeyecektir.

SÖZLEŞME TUTARI
MADDE
Tedavi ücretlerinin ay sonunda fatura edilerek tahsilâtının yapılması.

ÖDEME
MADDE
Takip eden ayın 15 de nakit, kredi kartı veya çek (en fazla 2 aylık ) ödeme yapılacaktır.

İhtilaf halinde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

FİRMA                                                                                                                                                                                         ÖZEL SULTANBEYLİ TIP MERKEZİ