Tıp Merkezimizin Radyoloji Bölümünde hem yetişkinlerin, hem de çocukların tanı ve teşhis işlemleri gerçekleştirilmektedir. Amacımız Tıp Merkezimize çeşitli şikayetlerle gelen hastaların, hastalığıyla ilgili olan bölüm hekimlerinin gerekli gördüğü teşhis ve tanıları en doğru cihaz ve yöntemlerle saptamaktır.

Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi

Tıp Merkezimizde tüm ultrason cihazları son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, troid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Vasküler yapılar ve kan akımı renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli doppler ultrason, karotis ve vertebral arter doppler ve skrotal doppler, jinekolojik ve obstetrik doppler, renal arter doppler yapılan incelemelerdendir.