portor_muayene[1]Portör taraması;

  • Akciğer filmi
  • Boğaz kültürü
  • Gaita kültürü
  • Gaita mikroskobisi
  • Klinik muayene

Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.