Tanım:  Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler sonucunda, doğru tanı ve etkin bir tedavide, laboratuvarların önemi daha da artmıştır. Sultanbeyli Tıp Merkezi, klinik laboratuvarları, teknolojinin son sistemleri ile çalışmakta ve konularında uzman deneyimli hekimler, biyologlar ve laborantlardan oluşan bir kadro ile, hafta sonu dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

° Uluslararası standartlarda planlanarak yapılmış laboratuvarlarda analizler üzerinde etkili olabilecek sıcaklık, nem ve havalandırma gibi ortam şartları bilgisayar kontrollü olarak sağlanmaktadır.

° Bütün işlemlerde enfeksiyon riskine karşı disposabl malzemeler kullanılmakta, atıklar personel ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak özel bir organizasyonla imha edilmektedir.

° Analiz örnekleri pnömatik tüplerle laboratuvarlarımıza en güvenli ve hızlı şekilde ulaşmakta, barkot etiketleme ile örnek alımının ve analizlerin tüm aşamalarında oluşabilecek hatalar önlenmektedir.

° Analiz sonuçları, çok aşamalı kontrollerden sonra uzmanlarca onaylandıktan sonra doğrudan hastanın dosyasına aktarılmakta, ilgili doktor tarafından yeni test sonuçları ve geriye dönük tüm sonuçlar birlikte görülebilmektedir. Sonuçlar merkezimizde arşivlenmekte ve gereğinde tüm sonuçlara ulaşılabilmektedir.