Op.Dr. Osman MERGEN
Doğum Tarihi:
 04.06.1959
Uzmanlık Alanı:
Genel Cerrahi
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1990

 

Op.Dr. Elvan KARSLI
Doğum Tarihi:04.01.1952
Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1976
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1984

 

Op.Dr. Muhittin PİŞİRİCİ
Doğum Tarihi: 1960
Uzmanlık Alanı:
 K.B.B Hastalıkları
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 

Uz.Dr. Semiha KARA
Doğum Tarihi: 14.11.1959 
Uzmanlık Alanı:
 Radyoloji 
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1983 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 
Cerrahpaşa 1988 – 1992

 

Op.Dr. Reyhan GÜVEN
Doğum Tarihi:  03.01.1950
Uzmanlık Alanı:
 Göz Hastalıkları
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi -1975
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1982

 

Uz.Dr. Nazar Hamdi
Doğum Tarihi: 01.07.1953
Uzmanlık Alanı: 
Biyokimya
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1991

 

Dt.Y.Baran GÜNERİ
Doğum Tarihi: 24.03.1957
Uzmanlık Alanı:
Ağız ve Diş Sağlığı
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi – 1981

 

Dr.Vehbi Ufuk ÇELİK
Doğum Tarihi: 14.10.1967
Uzmanlık Alanı:
Pratisyen Hekim
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – 1991

 

Uz.Dr. Hüseyin ÇAVUŞ
Doğum Tarihi: 16.08.1959
Uzmanlık Alanı: 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – 1983
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi– 1990

Uz.Dr. Halil Can CANATAN
Doğum Tarihi: 27.04.1973
Uzmanlık Alanı: 
Anestezi ve Reanimasyon
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1998
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi– 2006