Biyokimya

Biyografi  

Doğum Tarihi: 01.07.1953
Uzmanlık Alanı: 
Biyokimya
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi – 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1991

Mezuniyet Sonrası Görev Yaptığı Yerler

Hobileri: