Acil – Pratisyen Hekim

Doğum Tarihi: 14.10.1967
Uzmanlık Alanı:
Pratisyen Hekim
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı: 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi – 1991