asilar[1]Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

  • Tetenoz aşısı
  • Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
  • Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.