Tanım:  Bir sağlık kuruluşunun , hasta sağlığına verdiği önemin en büyük ölçülerinden biri de ameliyathanesine gösterdiği özen ve yatırımdır. Ameliyathanemiz; merkezimize başvuran hastalarımızın sağlığı, konforu ve emniyetini temel alan bir anlayışla oluşturulmuş çağdaş teknolojik altyapıyla desteklenmiştir.

 

 

 

Yapılan işlemler:  Ameliyathane randevusu alınarak programa konulan her hasta, ameliyat öncesinde anestezi doktoru tarafından değerlendirilerek premedikasyonu düzenlenir. Hasta hemşire refakatinde ameliyathaneye indirilerek anestezi ekibine devredilir. Hastayı devralan anestezi ekibi hastayı ameliyata hazırlar. Ameliyathanemizdeki anestezi cihazları ve monitörizasyon olanakları, yenidoğan bebekten ileri yaşa kadar her yaş grubundan hastaya güvenle anestezi verilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Her ameliyat için; 1 anestezi doktoru, 1 ameliyat hemşiresi, 1 ameliyat odasından sorumlu hemşire, 1 anestezi teknikeri ve 1 hastabakıcıdan oluşan 5 kişilik kadro hizmet vermektedir. Sterilizasyon; kullanılacak alet ve malzemelerin tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir. Sterilizasyonda, öncelikle elektronik dezenfektörler devreye girer. Dezenfekte edilen bu aletler insan gözünün kontrolünden geçtikten sonra değişik sterilatör cihazlarına yönlendirilmek üzere sınıflandırılırlar. Kullanılacak alet ve malzemeler,sterilizasyondan sonra cerrahi sunuma aktarılmaktadır. Hasta sağlığı açısından diğer önemli bir nokta, ameliyathanelerin temizliğine verilen önemdir. Merkezimiz ameliyathanesinde istenen temizlik şartlarının sağlanabilmesi için hepafiltreler kullanılmıştır ve havalandırma laminer akımla sağlanmaktadır.

Ameliyathanelerimizde, anestezi doktorları, ameliyathane hemşireleri, anestezi teknikerleri, ameliyathane teknisyenleri cerrahlarımıza tam destek vermektedir. İdeal koşullarda bir ameliyatın gerçekleşmesi merkezimizde ön planda tutulur. Ekip çalışması yaklaşımımız, çağdaş teknolojik destek ile insan sağlığında en yüksek standartlara ulaşma amacımıza kolaylık sağlar.