Metabolik sendrom  gelecekte  kalp ve şeker hastalığı gelişim riskini arttıran, çok sayıda  risk faktörünün bir arada bulunduğu metabolik bir bozukluktur.

Tanı kriterleri:  Bel çevresi  ölçüsünde artış, Kan Basıncı yüksekliği ya da Hipertansiyon Tedavisi almak, Açlık Kan Şekeri  yüksekliği, Trigliserid  yüksekliği ve Yüksek Dansiteli Lipoprotein kolesterol   düşüklüğü . Tanı için en az 3 kriter gereklidir.

Metabolik sendromun görülme sıklığı kilo artışı ile doğru orantılı olarak artar. Örneğin büyük bir çalışmada, normal vücut ağırlığı olan bireylerle karşılaştırıldığında obez olgularda Metabolik Sendrom sıklığının neredeyse beş kat fazla olduğu gösterilmiştir. Vücut ağırlığı dışında Metabolik Sendrom  risk faktörleri arasında ileri yaş, genetik, menopozal dönem, sigara kullanımı, düşük gelir düzeyine sahip olmak, yüksek karbonhidratlı diyet ve fiziksel inaktivite sayılabilir.

Obezitede insülin direnci ile başlayan metabolik disfonksiyon, Metabolik Sendrom  ve prediyabete ilerler. Takiben kardiyovasküler hastalık  ve tip 2 diabetes mellitus   gelişebilir. Bu nedenle obez olguların bu hastalıklar açısından düzenli olarak taranması ve takibi gerekir.

Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği  obez kişilerin yıllık düzenli kontrollerinin yapılmasını önermektedir. Bakılması gereken değerlendirmeler şunlardır:  • Bel çevresi ölçümü • Kan basıncı ölçümü • Açlık kan şekeri • Glikozillenmiş hemoglobin  • Lipid paneli