Göz Hastalıkları

Biyografi  

Doğum Tarihi: 03.01.1950
Uzmanlık Alanı:
 Göz Hastalıkları
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi -1975
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1982

Mezuniyet Sonrası Görev Yaptığı Yerler

Hobileri:

 

 

Scroll To Top