Pratisyen Hekim

Biyografi  

Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Uzmanlık Alanı:Pratisyen Hekim
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 

Mezuniyet Sonrası Görev Yaptığı Yerler

Hobileri:

 

Scroll To Top