Pratisyen Hekim

Biyografi  

Doğum Tarihi:
Doğum Yeri:
Uzmanlık Alanı: Acil Tıp
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve yılı: 

Mezuniyet Sonrası Görev Yaptığı Yerler

Hobileri:

Çalışma Saatleri
HaftaSonu:

Cumartesi: 14:00

Pazartesi  : 08:00

 

Scroll To Top